JAPAN RACING JR28 7,5x18 5x120 ET20-40 black machined - Heureka.sk (2024)

Prelakovanie diskov na želanie.

Zmena farby diskov je zaujímavou možnosťou, ktorá vám umožňuje prispôsobiť vzhľad vašich diskov podľa vášho vkusu a preferencií.

Zmena farby môže dodávať jedinečný štýl a osobný dotyk vášmu vozidlu. V prípade, že žiadna z našich štandardných farebných možností nevyhovuje vašim predstavám, môžete sa rozhodnúť pre vlastnú povrchovú úpravu v zariadení na práškové lakovanie. Môžete vybrať z alternatívnej palety farieb, ktorá ponúka množstvo ďalších odtieňov.

Vďaka špeciálnej povrchovej úprave môžete svojim kolesám dodať osobný nádych a dosiahnuť, aby vyzerali presne tak, ako chcete.

Momentálne sú k dispozícii tieto farby.

Gloss Black

Matt Black

Gloss Graphite

Matt Graphite

Gloss Silver

Matt Silver

Gloss Bronze

Matt Bronze

Gloss Gold

Matt Gold

Gloss Candy

Apple Red

Matt Candy

Apple Red

Gloss Candy

Violet

Matt Candy

Violet

Gloss Blue

Purple Cham.

Matt Blue

Purple Cham.

Gloss Bronze

Green Cham.

Matt Bronze

Green Cham.

Gloss Light

Blue

Matt Light

Blue

Gloss Candy

Apple Green

Matt Candy

Apple Green

Gloss Green

Matt Green

Gloss Neon

Yellow

Matt Neon

Yellow

Gloss Neon

Pink

Matt Neon

Pink

Gloss White

Matt White

Upozornenie pri preberaní zásielky:

Pri preberaní zásielky od kuriéra si tovar dôkladne skontrolujte. Ak uvidíte hocijaké aj drobné poškodenie balenia, ihneď to oznámte kuriérovi a požiadajte ho aby poznačil do systému informáciu o"Poškodenom baleni".

Aj v takom prípade keď sa tovar zdá byť bez poškodenia! Túto skutočnosť je potrebné oznámiť aj nám mailom na[emailprotected]do 12h od prevzatia zásielky. Pri dodatočnom neskoršom zistení poškodenia tovaru nie sme schopný túto škodu riešiť ako reklamáciu s prepravnou spoločnosťou.

Upozornenie pred montážou hliníkových a plechových diskov.

Montáž pneumatík a diskov na vozidlo je potrebné vykonať iba v servise s adekvátnym vybavením a pred uvedením do prevádzky sa musí dbať nato aby boli disky na aute skontrolované nasadením na náboj ešte pred obutím pneumatiky a vyvažovaním, tak ako sa o tom píše aj v návode ktorý je súčasťou každej od nás zakúpenej sady diskov, a to aj napriek tomu, že disky boli objednané s TUV certifikátom. V prípade ak sú k diskom pribalené stredové centrovacie krúžka tak je potrebné pred skúškou tieto krúžka do disku tiež nasadiť.

Skrutky / matice k diskom je najprv potrebné ručne nasadiť, s montážnym kľúčom bez použitia sily naskrutkovať ( použitie väčšej ako obvyklej sily na bezproblémové utiahnutie skrutky / matice je neprípustné ) a na záver dotiahnuť na predpísaný moment stanovený výrobcom vozidla ( k dispozícii v návode od vozidla, resp. na požiadanie na našej info linke ). Svojvoľným zaťahovaním skrutiek bez momentového kľúča sa vystavujete riziku poškodenia závitu na vozidle, respektíve poškodeniu montážneho materiálu.

Je veľmi dôležité sa ubezpečiť, že sa disk neopiera o niektoré z časti automobilu napríklad brzdič, pružinu, lemy blatníkov atď....

Trvajte na tom aby táto kontrola prebehla vo vašom pneuservise ešte pred obutím pneumatiky.

V prípade problému je možne nepoškodené kolesá vrátiť v pôvodnom obale alebo vymeniť za iné. Pri nedodržaní tohto postupu riskujete poškodenie disku alebo časti automobilu a riešenie reklamácie, prípadne vrátenie diskov, nemusí byť akceptované nakoľko vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, čistý, nepoškodený, kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie o čom sa píše aj v bode 5.2 našich obchodných podmienok.

Upozornenie: Podľa § 22a ods. 6 zákona 106/2018, písmeno a) Svojvoľnou montážou komponentov určených pre montáž výhradne v odbornom servise sa vystavujete riziku ohrozenia zdravia prepravovaných osôb alebo verejného zdravia.

Použitie zakúpeného tovaru ( komponent diskové kolesá ) v premávke na pozemných komunikáciach:

Podľa legislatívy platnej na území SR je povolené v premávke na pozemných komunikáciach podľa zákona č.106/2018 Z. z.. z používať iba také systémy, komponenty alebo samostatnej technické jednotky ( medzi ktoré patria aj diskové kolesá ), ktoré sú typovo schválené a opatrené typovou schvaľovacou značkou. Podkladom pre takéto schválenie je existencia tzv. certifikátov TUV ( a z nej vyplývajúce označenie disku značkou KBA "Federal Motor Transport Authority" alebo MD). TUV je správa o technickom komponente a poskytuje informácie o zhode vozidla po nainštalovaní alebo namontovaní komponentu. Zahŕňa inštalačné predpisy, ako aj podmienky a obmedzenia. Takéto disky maju teda všetky potrebné dokumenty nato aby ich bolo možné aj zapísať do Technického preukazu. Niektoré disky však nemajú dodatočné schválenie Ministerstva Dopravy SR preto je zápis do TP o niečo komplikovanejší.

Viac o zápise sa dočítate tu:Postup zápisu diskov do TP

Samostatnou kategóriou kolies sú tzv. náhradné diely označené značkou E alebo ECE a hom*ologickým číslom. Na ne sa nevzťahuje žiadne národné schválenie.

Systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky bez typového schválenia (schvaľovacích značiek KBA – MD alebo E) nie sú určené pre montáž na vozidlá v EU, tieto komponenty nesmú byť súčasťou vozidla používaného v cestnej premávke v našich končinách.

Značky diskov disponujúce hom*ologizačnou značkou JWL (štandard pre japonské disky z ľahkých zliatin) čo je súbor požiadaviek a noriem na zliatinové kolesá stanovené ministerstvom dopravy a výstavby v Japonsku, ktoré musia byť splnené pre všetky osobné automobily v Japonsku. Značka JWL pre odliate, kované alebo tlakovo tvarované disky znamená, že koleso bolo osvedčené výrobcom pre splnenie týchto noriem. Japonská asociácia inšpekcií vozidiel (VIA) nezávisle testuje disky z hľadiska splnenia noriem JWL a tieto disky majú potom okrem značky JWL aj značku VIA. Označenie kolies značkou JWL a VIA nie je potvrdením o hom*ologizácii v EU a preto disky s týmto označením v našom regióne nesmú byť súčasťou vozidla používaného v cestnej premávke na SK a CZ.

Disky s hom*ologizačnou značkou JWL & VIA máme uvdené v našej ponuke ako produkty pre dekoratívne alebo zberateľské použitie.

Kompletný prehľad značiek diskov a typ hom*ologizácie nájdete...TU...

Pozrite sa, kde môžete produkt kúpiť:

Do 2 týždňov1 variantZdarma94 % • 2411 recenziíĎalšie informácie

250€

Do obchodu

Chýba alebo je nepravdivý niektorý dôležitý parameter? Uvedené informácie sú len orientačné, pred nákupom vo vybranom obchode odporúčame overiť, že predávaný model má kľúčové vlastnosti podľa vašich požiadaviek. Aj keď sa snažíme o maximálnu presnosť informácií, bohužiaľ nemôžeme zaručiť 100% správnosť. Ceny produktov sú vrátane DPH.

JAPAN RACING JR28 7,5x18 5x120 ET20-40 black machined - Heureka.sk (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 6381

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.